Selecteer een pagina

Waar nu de nieuwbouw bijna voltooid is, werd in 2017 druk gegraven. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn vele honderden sporen gevonden van tenten, barakken, keukens en andere gebouwen. Er is een behoorlijk deel van het militaire kamp in kaart gebracht, waarbij ook de structuur van het kamp aan het licht kwam. Vondsten werden volop gedaan: metaal, aardewerk, porselein en botten. Het was een bijzondere opgraving. Ook werden twee prehistorische grafheuvels gevonden.

Tijdens het graven kwamen we een grote knoop tegen met daarop een liggende leeuw met een bos pijlen. Is deze knoop wellicht afkomstig van het uniform van gouverneur Etienne de Pineda naar wie nu een van de straten is vernoemd? De gelijkenis met diens zegel is in ieder geval opvallend!

 

Links de gevonden knoop, rechts het zegel van gouverneur Etienne de Pineda op een herdenkingsmunt uit 2004.

Klik op deze link om een verzameling gevonden knopen van het Nederlandse leger – na het vertrek van de Fransen in 1812 – te zien. Wat opvalt is dat de leeuw op de knopen van de Nederlandse legeruniformen naar links kijkt terwijl de leeuw op de bovengenoemde knoop en het zegel van De Pineda naar rechts kijkt.