Carte du camp d’Utrecht, commandé par le général en chef Marmont

Wilt u weten waar het camp d’Utrecht precies was gelokaliseerd? Dan is deze kaart van de Universiteit Utrecht uitermate handig. De kaart van Marmont, geprojecteerd op Google Maps.

Deze kaart van het Frans / Bataafse legerkamp bij Zeist werd gemaakt door Gillis Johannes Le Fèvre de Montigny (1765-1821). Die was sinds 1782 militair-ingenieur en examinator van landmeters die in 1806 bij (de voorloper van) het kadaster aangesteld wilden worden. In september 1804 schreef De Montigny aan de minister van Oorlog dat de Fransen een kaart van het kamp hadden gemaakt die te algemeen was en wegens onnauwkeurigheid “en kleinheid der schaal geheel en al onvoldoende”. Generaal August Frédéric Louis Viesse de Marmont, opperbevelhebber van de Bataafse en Franse troepen in de Bataafse Republiek en commandant van het legerkamp, vroeg De Montigny vervolgens om een nieuwe kaart van het kamp te maken,  die “zowel voor de geschiedenis als tot instructie der militaire schoolen” zou kunnen dienen.

Op 13 oktober 1804 kreeg De Montigny toestemming “om het camp bij Zeyst met de meeste mogelijke nauwkeurigheid” op te meten en de kaart “op ene bekwame en duidelijke schaal te vervaardigen”. Vier maanden later was de kaart klaar. Opdrachtgever Marmont was zeer tevreden en wilde de kaart door een plaatsnijder laten graveren, wat 300 gulden zou kosten. Het graveerwerk werd uitgevoerd door C. Van Baarsel en de gedrukte versie van de kaart werd uitgegeven door Covens en Mortier.

De kaart is zeer gedetailleerd. Iedere divisie is minutieus uitgewerkt met linies van tenten en barakken, tot en met de individuele tenten van de commandanten. Ook het artilleriekamp en het artilleriepark zijn in detail weergegeven. De Franse divisies zijn blauw / wit gekleurd, de Bataafse blauw / rood. Op deze gedrukte versie is de centraal gelegen, grote tent van de Franse generaal Marmont (A) foutief ingekleurd (namelijk blauw / rood).