Staatsbosbeheer is de laatste tijd veel aan het kappen.